ค้นหาสถานที่
ใช้ตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของฉัน
ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Lapid, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
Modiin Ilit, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
โมดิอินมักกาบบิมเร, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
สถานที่ใกล้เคียง
Ash Shaykh Ahmad ash Shiltawi, อิสราเอล
Titora Height, อิสราเอล
Khirbat al Gharbi, อิสราเอล

คุณภาพอากาศใน Lapid Lapid, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล

สารมลพิษใน Lapid, อิสราเอล

PM10
9.07 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
1.04 μg/ft3
NO2
0.5 ppb
SO2
2.63 ppb
CO
0.13 ppb
O3
85.38 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน Lapid, อิสราเอล

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน Lapid, อิสราเอล

ส. 25 มิถุนายน
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)64
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)80
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)63
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)73
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
1
1
1
วันถัดไป
PM10
2.62 μg/ft3
4.69 μg/ft3
3.78 μg/ft3
2.69 μg/ft3
PM25
0.36 μg/ft3
0.41 μg/ft3
0.55 μg/ft3
0.64 μg/ft3
NO2
1.29 ppb
2.21 ppb
15.62 ppb
33.27 ppb
SO2
2.07 ppb
1.8 ppb
3.86 ppb
6.98 ppb
CO
0.1 ppb
0.1 ppb
0.12 ppb
0.16 ppb
O3
64.1 ppb
60.66 ppb
31.43 ppb
7.03 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)73
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)58
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)86
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)57
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
0
0
1
PM10
2.69 μg/ft3
2.42 μg/ft3
4.03 μg/ft3
2.02 μg/ft3
PM25
0.64 μg/ft3
0.39 μg/ft3
0.42 μg/ft3
0.40 μg/ft3
NO2
33.27 ppb
2.36 ppb
1.59 ppb
12.24 ppb
SO2
6.98 ppb
2.72 ppb
1.24 ppb
3.16 ppb
CO
0.16 ppb
0.1 ppb
0.1 ppb
0.12 ppb
O3
7.03 ppb
63.02 ppb
64.86 ppb
38.15 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)59
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)67
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)86
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)65
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
0
0
0
PM10
1.28 μg/ft3
2.27 μg/ft3
3.07 μg/ft3
1.52 μg/ft3
PM25
0.53 μg/ft3
0.33 μg/ft3
0.40 μg/ft3
0.37 μg/ft3
NO2
32.64 ppb
0.94 ppb
1.31 ppb
6.79 ppb
SO2
5.94 ppb
1.7 ppb
0.74 ppb
1.38 ppb
CO
0.16 ppb
0.1 ppb
0.1 ppb
0.11 ppb
O3
8.66 ppb
65.94 ppb
66.46 ppb
51.16 ppb

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อปรับประสบการณ์ผู้ใช้ให้ดีขึ้นดูเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของเรา