ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Kfar Saba, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
ฮอดห่าศรัณย์, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
Raanana, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
สถานที่ใกล้เคียง
Kefar HaNo`ar HaOnim, อิสราเอล
Parq Kefar Sava, อิสราเอล
Iztadion Levita, อิสราเอล
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน Kfar Saba Kfar Saba, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล

สารมลพิษใน Kfar Saba, อิสราเอล

PM10
0.78 μg/ft3
PM25
0.41 μg/ft3
NO2
7.81 ppb
SO2
8 ppb
CO
5.13 ppb
O3
มลพิษหลัก
72.69 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน Kfar Saba, อิสราเอล

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
1/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน Kfar Saba, อิสราเอล

ศ. 22 กันยายน
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
51
53
55
51
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

1
0
1
1

หญ้า

0
0
0
0
วันถัดไป
PM10
0.71 μg/ft3
0.79 μg/ft3
0.73 μg/ft3
0.69 μg/ft3
PM25
0.35 μg/ft3
0.40 μg/ft3
0.43 μg/ft3
0.32 μg/ft3
NO2
2.35 ppb
9.96 ppb
8.8 ppb
1.84 ppb
SO2
0.76 ppb
1.55 ppb
1.05 ppb
0.89 ppb
CO
0.12 ppb
0.14 ppb
0.14 ppb
0.12 ppb
O3
49.84 ppb
38.32 ppb
26.23 ppb
52.75 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
55
51
49
59
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

1
1
1
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.73 μg/ft3
0.69 μg/ft3
0.74 μg/ft3
0.91 μg/ft3
PM25
0.43 μg/ft3
0.32 μg/ft3
0.37 μg/ft3
0.49 μg/ft3
NO2
8.8 ppb
1.84 ppb
2.44 ppb
10.85 ppb
SO2
1.05 ppb
0.89 ppb
0.64 ppb
1.73 ppb
CO
0.14 ppb
0.12 ppb
0.11 ppb
0.13 ppb
O3
26.23 ppb
52.75 ppb
46.46 ppb
32.28 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
59
58
0
0
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

วัชพืช

0
1
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

หญ้า

0
0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
PM10
0.80 μg/ft3
0.91 μg/ft3
N/A
N/A
PM25
0.45 μg/ft3
0.46 μg/ft3
N/A
N/A
NO2
8.74 ppb
2.19 ppb
N/A
N/A
SO2
1.21 ppb
0.93 ppb
N/A
N/A
CO
0.13 ppb
0.11 ppb
N/A
N/A
O3
28.61 ppb
50.21 ppb
N/A
N/A