ใช้ตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของฉัน
ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
เอทไทอิบะ, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
Qalansuwa, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
Tirah, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
สถานที่ใกล้เคียง
Gan Le'ummi Tsur Natan, อิสราเอล
Tnuvot, อิสราเอล
Gan Le'ummi Eyal, อิสราเอล

คุณภาพอากาศใน เอทไทอิบะ เอทไทอิบะ, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล

สารมลพิษใน เอทไทอิบะ, อิสราเอล

PM10
1.28 μg/ft3
PM25
0.56 μg/ft3
NO2
8.81 ppb
SO2
10.88 ppb
CO
7.19 ppb
O3
มลพิษหลัก
135.13 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน เอทไทอิบะ, อิสราเอล

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน เอทไทอิบะ, อิสราเอล

พฤ. 11 สิงหาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)66
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)63
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)66
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)61
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.90 μg/ft3
0.65 μg/ft3
0.59 μg/ft3
0.95 μg/ft3
PM25
0.60 μg/ft3
0.36 μg/ft3
0.32 μg/ft3
0.56 μg/ft3
NO2
6.36 ppb
0.45 ppb
0.34 ppb
2.94 ppb
SO2
1.73 ppb
0.44 ppb
0.56 ppb
0.93 ppb
CO
0.16 ppb
0.11 ppb
0.11 ppb
0.17 ppb
O3
19.67 ppb
62.43 ppb
55.88 ppb
45.34 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)76
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)70
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)67
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)66
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
1.09 μg/ft3
0.76 μg/ft3
0.71 μg/ft3
1.03 μg/ft3
PM25
0.70 μg/ft3
0.43 μg/ft3
0.40 μg/ft3
0.61 μg/ft3
NO2
5.28 ppb
0.7 ppb
0.42 ppb
1.82 ppb
SO2
0.98 ppb
0.5 ppb
0.44 ppb
0.68 ppb
CO
0.18 ppb
0.12 ppb
0.13 ppb
0.18 ppb
O3
29.43 ppb
64.71 ppb
54.53 ppb
43.67 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)82
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)62
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)54
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)53
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
0
0
0
PM10
1.28 μg/ft3
0.79 μg/ft3
0.61 μg/ft3
0.65 μg/ft3
PM25
0.80 μg/ft3
0.47 μg/ft3
0.36 μg/ft3
0.39 μg/ft3
NO2
3.42 ppb
0.33 ppb
0.36 ppb
2.06 ppb
SO2
1.18 ppb
0.47 ppb
0.77 ppb
1.77 ppb
CO
0.19 ppb
0.14 ppb
0.13 ppb
0.14 ppb
O3
35.88 ppb
55.46 ppb
46.43 ppb
38.41 ppb