ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
เอทไทอิบะ, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
Qalansuwa, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
Tirah, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
สถานที่ใกล้เคียง
Gan Le'ummi Tsur Natan, อิสราเอล
Tnuvot, อิสราเอล
Gan Le'ummi Eyal, อิสราเอล
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน เอทไทอิบะ เอทไทอิบะ, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล

สารมลพิษใน เอทไทอิบะ, อิสราเอล

PM10
6.27 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.93 μg/ft3
NO2
1.13 ppb
SO2
1 ppb
CO
0.13 ppb
O3
56.81 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน เอทไทอิบะ, อิสราเอล

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน เอทไทอิบะ, อิสราเอล

พฤ. 1 มิถุนายน
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
83
84
78
74
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
1
2

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
วันถัดไป
PM10
5.12 μg/ft3
2.97 μg/ft3
7.04 μg/ft3
6.05 μg/ft3
PM25
0.85 μg/ft3
0.71 μg/ft3
0.76 μg/ft3
0.59 μg/ft3
NO2
1.48 ppb
1.34 ppb
0.47 ppb
1 ppb
SO2
0.51 ppb
0.71 ppb
0.79 ppb
0.79 ppb
CO
0.1 ppb
0.09 ppb
0.1 ppb
0.1 ppb
O3
39.16 ppb
34.47 ppb
57.63 ppb
60.65 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
84
78
74
67
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
2
2

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
2.97 μg/ft3
7.04 μg/ft3
6.05 μg/ft3
2.48 μg/ft3
PM25
0.71 μg/ft3
0.76 μg/ft3
0.59 μg/ft3
0.52 μg/ft3
NO2
1.34 ppb
0.47 ppb
1 ppb
4.63 ppb
SO2
0.71 ppb
0.79 ppb
0.79 ppb
1.43 ppb
CO
0.09 ppb
0.1 ppb
0.1 ppb
0.11 ppb
O3
34.47 ppb
57.63 ppb
60.65 ppb
43.63 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
47
69
97
53
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
2
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.50 μg/ft3
2.30 μg/ft3
2.74 μg/ft3
1.33 μg/ft3
PM25
0.29 μg/ft3
0.61 μg/ft3
0.38 μg/ft3
0.40 μg/ft3
NO2
7.83 ppb
0.77 ppb
1.29 ppb
7.53 ppb
SO2
3.47 ppb
2.13 ppb
1.37 ppb
2.42 ppb
CO
0.12 ppb
0.11 ppb
0.11 ppb
0.11 ppb
O3
26.68 ppb
66.43 ppb
68.39 ppb
46 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
55
70
0
0
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

วัชพืช

0
0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

หญ้า

0
0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
PM10
0.85 μg/ft3
2.80 μg/ft3
N/A
N/A
PM25
0.40 μg/ft3
0.64 μg/ft3
N/A
N/A
NO2
2.55 ppb
1.26 ppb
N/A
N/A
SO2
2.75 ppb
3.43 ppb
N/A
N/A
CO
0.11 ppb
0.12 ppb
N/A
N/A
O3
35.84 ppb
65.04 ppb
N/A
N/A