ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
เดิมพันดาแกน, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
Kefar Habad, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
อซอ, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
สถานที่ใกล้เคียง
Iztadion Winter, อิสราเอล
Shmurat Teva` Safari, อิสราเอล
Parq Menahem Begin, อิสราเอล
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน เดิมพันดาแกน เดิมพันดาแกน, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล

สารมลพิษใน เดิมพันดาแกน, อิสราเอล

PM10
1.50 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.61 μg/ft3
NO2
17.5 ppb
SO2
11.88 ppb
CO
7.13 ppb
O3
30.69 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน เดิมพันดาแกน, อิสราเอล

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน เดิมพันดาแกน, อิสราเอล

พฤ. 28 กันยายน
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
55
55
51
41
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
1

หญ้า

0
0
0
0
วันถัดไป
PM10
1.25 μg/ft3
1.11 μg/ft3
0.98 μg/ft3
0.86 μg/ft3
PM25
0.42 μg/ft3
0.37 μg/ft3
0.33 μg/ft3
0.25 μg/ft3
NO2
5.79 ppb
8.34 ppb
13.84 ppb
8.54 ppb
SO2
3.17 ppb
1.47 ppb
1.56 ppb
1.44 ppb
CO
0.12 ppb
0.12 ppb
0.14 ppb
0.13 ppb
O3
34.91 ppb
31.7 ppb
21.02 ppb
25.59 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
41
39
38
56
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

1
1
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.86 μg/ft3
0.81 μg/ft3
0.76 μg/ft3
0.98 μg/ft3
PM25
0.25 μg/ft3
0.24 μg/ft3
0.21 μg/ft3
0.47 μg/ft3
NO2
8.54 ppb
2.86 ppb
6.27 ppb
34.07 ppb
SO2
1.44 ppb
0.81 ppb
0.75 ppb
3.15 ppb
CO
0.13 ppb
0.12 ppb
0.13 ppb
0.2 ppb
O3
25.59 ppb
46.09 ppb
35.8 ppb
0.52 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
52
39
41
56
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.90 μg/ft3
0.59 μg/ft3
0.38 μg/ft3
0.84 μg/ft3
PM25
0.37 μg/ft3
0.20 μg/ft3
0.19 μg/ft3
0.49 μg/ft3
NO2
19.81 ppb
2.66 ppb
5.98 ppb
30.66 ppb
SO2
2.18 ppb
0.77 ppb
0.66 ppb
2.53 ppb
CO
0.15 ppb
0.12 ppb
0.12 ppb
0.17 ppb
O3
13.12 ppb
46.37 ppb
39.9 ppb
6.53 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
57
0
0
0
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

วัชพืช

0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

หญ้า

0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
PM10
0.78 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
PM25
0.43 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
NO2
16.25 ppb
N/A
N/A
N/A
SO2
2.16 ppb
N/A
N/A
N/A
CO
0.14 ppb
N/A
N/A
N/A
O3
13.99 ppb
N/A
N/A
N/A