ค้นหาสถานที่
ใช้ตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของฉัน
ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
อาบู Ghaush, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
ฮาร์อาดาร์, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
Mevasseret Ziyyon, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
สถานที่ใกล้เคียง
Har HaHaganah, อิสราเอล
Gan Le'ummi `En Hemed, อิสราเอล
Shmurat Aqva Bella, อิสราเอล

คุณภาพอากาศใน อาบู Ghaush อาบู Ghaush, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล

สารมลพิษใน อาบู Ghaush, อิสราเอล

PM10
0.74 μg/ft3
PM25
0.36 μg/ft3
NO2
1 ppb
SO2
0.81 ppb
CO
0.13 ppb
O3
มลพิษหลัก
69.81 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน อาบู Ghaush, อิสราเอล

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
1/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน อาบู Ghaush, อิสราเอล

อ. 9 สิงหาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)53
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)46
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)70
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)87
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
วันถัดไป
PM10
1.55 μg/ft3
0.60 μg/ft3
0.90 μg/ft3
1.69 μg/ft3
PM25
0.34 μg/ft3
0.28 μg/ft3
0.30 μg/ft3
0.36 μg/ft3
NO2
2.3 ppb
2.72 ppb
0.62 ppb
1.05 ppb
SO2
2.25 ppb
3.27 ppb
1.86 ppb
1.71 ppb
CO
0.1 ppb
0.11 ppb
0.09 ppb
0.09 ppb
O3
50.39 ppb
35.08 ppb
65.23 ppb
64.64 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)46
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)70
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)87
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)64
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.60 μg/ft3
0.90 μg/ft3
1.69 μg/ft3
1.04 μg/ft3
PM25
0.28 μg/ft3
0.30 μg/ft3
0.36 μg/ft3
0.35 μg/ft3
NO2
2.72 ppb
0.62 ppb
1.05 ppb
2.7 ppb
SO2
3.27 ppb
1.86 ppb
1.71 ppb
1.99 ppb
CO
0.11 ppb
0.09 ppb
0.09 ppb
0.11 ppb
O3
35.08 ppb
65.23 ppb
64.64 ppb
53.96 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)49
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)73
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)88
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)62
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.68 μg/ft3
1.25 μg/ft3
1.89 μg/ft3
1.02 μg/ft3
PM25
0.32 μg/ft3
0.36 μg/ft3
0.35 μg/ft3
0.32 μg/ft3
NO2
3.63 ppb
0.66 ppb
1.16 ppb
3.39 ppb
SO2
2.5 ppb
1.54 ppb
1.83 ppb
2.52 ppb
CO
0.12 ppb
0.1 ppb
0.1 ppb
0.1 ppb
O3
30.14 ppb
66.06 ppb
64.21 ppb
51.98 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)44
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)72
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)0
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)0
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

วัชพืช

0
0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

หญ้า

0
0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
PM10
0.70 μg/ft3
1.24 μg/ft3
N/A
N/A
PM25
0.27 μg/ft3
0.28 μg/ft3
N/A
N/A
NO2
3.32 ppb
0.88 ppb
N/A
N/A
SO2
3.95 ppb
2.62 ppb
N/A
N/A
CO
0.11 ppb
0.09 ppb
N/A
N/A
O3
38.25 ppb
67.57 ppb
N/A
N/A