ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
เยโรแฮม, เขตภาคใต้, อิสราเอล
Dimona, เขตภาคใต้, อิสราเอล
Midreshet Ben-Gurion, เขตภาคใต้, อิสราเอล
สถานที่ใกล้เคียง
Gan Le'ummi Yeroham, อิสราเอล
Har Avnon, อิสราเอล
Har Qasqassim, อิสราเอล
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน เยโรแฮม เยโรแฮม, เขตภาคใต้, อิสราเอล

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

สารมลพิษใน เยโรแฮม, อิสราเอล

PM10
3.47 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
1.11 μg/ft3
NO2
3.13 ppb
SO2
1.31 ppb
CO
0.13 ppb
O3
33.5 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน เยโรแฮม, อิสราเอล

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน เยโรแฮม, อิสราเอล

จ. 4 ธันวาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
99
78
60
53
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
วันถัดไป
PM10
2.31 μg/ft3
1.38 μg/ft3
0.89 μg/ft3
0.72 μg/ft3
PM25
0.96 μg/ft3
0.64 μg/ft3
0.43 μg/ft3
0.35 μg/ft3
NO2
1.88 ppb
0.84 ppb
0.41 ppb
3.36 ppb
SO2
0.87 ppb
1.58 ppb
3.08 ppb
3.01 ppb
CO
0.12 ppb
0.13 ppb
0.13 ppb
0.12 ppb
O3
29.66 ppb
30.82 ppb
45.37 ppb
35.67 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
78
60
53
52
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
1.38 μg/ft3
0.89 μg/ft3
0.72 μg/ft3
0.66 μg/ft3
PM25
0.64 μg/ft3
0.43 μg/ft3
0.35 μg/ft3
0.36 μg/ft3
NO2
0.84 ppb
0.41 ppb
3.36 ppb
4.42 ppb
SO2
1.58 ppb
3.08 ppb
3.01 ppb
3.3 ppb
CO
0.13 ppb
0.13 ppb
0.12 ppb
0.12 ppb
O3
30.82 ppb
45.37 ppb
35.67 ppb
28.46 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
45
49
56
60
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.55 μg/ft3
0.75 μg/ft3
0.79 μg/ft3
0.81 μg/ft3
PM25
0.30 μg/ft3
0.38 μg/ft3
0.46 μg/ft3
0.48 μg/ft3
NO2
1.93 ppb
0.6 ppb
5.24 ppb
5.1 ppb
SO2
2.91 ppb
3.36 ppb
2.77 ppb
2.66 ppb
CO
0.11 ppb
0.12 ppb
0.12 ppb
0.12 ppb
O3
23.89 ppb
43.44 ppb
35.29 ppb
32.71 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
57
52
49
0
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
-
ไม่มีข้อมูล

วัชพืช

0
0
0
-
ไม่มีข้อมูล

หญ้า

0
0
0
-
ไม่มีข้อมูล
PM10
0.69 μg/ft3
0.67 μg/ft3
0.60 μg/ft3
N/A
PM25
0.41 μg/ft3
0.33 μg/ft3
0.34 μg/ft3
N/A
NO2
1.83 ppb
0.39 ppb
4.59 ppb
N/A
SO2
2.37 ppb
2.15 ppb
2.2 ppb
N/A
CO
0.11 ppb
0.11 ppb
0.12 ppb
N/A
O3
33.21 ppb
45.75 ppb
33.04 ppb
N/A