ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Beersheba, เขตภาคใต้, อิสราเอล
ลีฮาวิม, เขตภาคใต้, อิสราเอล
ราฮัท, เขตภาคใต้, อิสราเอล
สถานที่ใกล้เคียง
Parq Be'er Sheva`, อิสราเอล
Beer-Sheva, อิสราเอล
Har Na`im, อิสราเอล
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน Beersheba Beersheba, เขตภาคใต้, อิสราเอล

สารมลพิษใน Beersheba, อิสราเอล

PM10
3.40 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.53 μg/ft3
NO2
8.88 ppb
SO2
7.88 ppb
CO
7.13 ppb
O3
76.5 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน Beersheba, อิสราเอล

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน Beersheba, อิสราเอล

ส. 23 กันยายน
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
52
48
46
42
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
1
0

หญ้า

0
0
0
0
วันถัดไป
PM10
3.98 μg/ft3
0.77 μg/ft3
0.61 μg/ft3
0.54 μg/ft3
PM25
0.41 μg/ft3
0.30 μg/ft3
0.31 μg/ft3
0.22 μg/ft3
NO2
3.05 ppb
8.87 ppb
4.92 ppb
3.94 ppb
SO2
0.97 ppb
1.4 ppb
1.57 ppb
1.7 ppb
CO
0.13 ppb
0.13 ppb
0.13 ppb
0.13 ppb
O3
51.29 ppb
28.79 ppb
30.22 ppb
51.25 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
46
42
57
51
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

1
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.61 μg/ft3
0.54 μg/ft3
4.68 μg/ft3
0.80 μg/ft3
PM25
0.31 μg/ft3
0.22 μg/ft3
0.48 μg/ft3
0.33 μg/ft3
NO2
4.92 ppb
3.94 ppb
3.73 ppb
9.89 ppb
SO2
1.57 ppb
1.7 ppb
0.85 ppb
1.36 ppb
CO
0.13 ppb
0.13 ppb
0.12 ppb
0.14 ppb
O3
30.22 ppb
51.25 ppb
49.64 ppb
29.08 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
49
43
60
65
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

1
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.55 μg/ft3
0.55 μg/ft3
3.82 μg/ft3
1.18 μg/ft3
PM25
0.33 μg/ft3
0.24 μg/ft3
0.55 μg/ft3
0.51 μg/ft3
NO2
5.94 ppb
3.62 ppb
3.23 ppb
9.61 ppb
SO2
1.62 ppb
1.48 ppb
1 ppb
1.56 ppb
CO
0.13 ppb
0.13 ppb
0.11 ppb
0.12 ppb
O3
27.4 ppb
48.27 ppb
47.14 ppb
24.97 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
70
54
0
0
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

วัชพืช

1
0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

หญ้า

0
0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
PM10
0.99 μg/ft3
1.10 μg/ft3
N/A
N/A
PM25
0.63 μg/ft3
0.37 μg/ft3
N/A
N/A
NO2
4.36 ppb
4.74 ppb
N/A
N/A
SO2
0.85 ppb
2.02 ppb
N/A
N/A
CO
0.11 ppb
0.11 ppb
N/A
N/A
O3
23.39 ppb
39.33 ppb
N/A
N/A