ใช้ตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของฉัน
ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
วีโก้, กาลิเซีย, สเปน
Moaña, กาลิเซีย, สเปน
Cangas do Morrazo, กาลิเซีย, สเปน
สถานที่ใกล้เคียง
Castelo do Castro, สเปน
Puerto de Vigo, สเปน
Enseada de Bouzas, สเปน
Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo
ดูทั้งหมด

คุณภาพอากาศใน วีโก้ วีโก้, กาลิเซีย, สเปน

สารมลพิษใน วีโก้, สเปน

PM10
0.64 μg/ft3
PM25
0.23 μg/ft3
NO2
2.69 ppb
SO2
0.19 ppb
CO
0.13 ppb
O3
มลพิษหลัก
42 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน วีโก้, สเปน

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
1/5
012345
หญ้า
1/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน วีโก้, สเปน

อ. 9 สิงหาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)51
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)50
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)95
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)50
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
1
1
1

หญ้า

1
1
1
1
PM10
0.65 μg/ft3
0.71 μg/ft3
0.77 μg/ft3
0.63 μg/ft3
PM25
0.36 μg/ft3
0.32 μg/ft3
0.35 μg/ft3
0.32 μg/ft3
NO2
4.74 ppb
1.72 ppb
1.65 ppb
7.63 ppb
SO2
1.98 ppb
1.52 ppb
1.73 ppb
1.83 ppb
CO
0.12 ppb
0.12 ppb
0.13 ppb
0.13 ppb
O3
35.09 ppb
54.8 ppb
69.61 ppb
45.42 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)47
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)49
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)126
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)87
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
1
1
1

หญ้า

1
1
0
0
PM10
0.59 μg/ft3
0.77 μg/ft3
0.96 μg/ft3
0.66 μg/ft3
PM25
0.31 μg/ft3
0.32 μg/ft3
0.32 μg/ft3
0.30 μg/ft3
NO2
7.14 ppb
2.73 ppb
1.53 ppb
3.74 ppb
SO2
2.17 ppb
2.26 ppb
1.6 ppb
1.13 ppb
CO
0.13 ppb
0.13 ppb
0.12 ppb
0.11 ppb
O3
30.71 ppb
55.76 ppb
78.15 ppb
57.66 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)39
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)38
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)0
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)0
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

1
1
1
1

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.47 μg/ft3
0.47 μg/ft3
0.48 μg/ft3
0.53 μg/ft3
PM25
0.25 μg/ft3
0.23 μg/ft3
0.23 μg/ft3
0.26 μg/ft3
NO2
2.5 ppb
1.47 ppb
1.36 ppb
4.29 ppb
SO2
0.9 ppb
1.22 ppb
0.94 ppb
0.86 ppb
CO
0.1 ppb
0.1 ppb
0.1 ppb
0.1 ppb
O3
36.17 ppb
46.36 ppb
59.16 ppb
46.53 ppb