ค้นหาสถานที่
ใช้ตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของฉัน
ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Las Palmas de Gran Canaria, หมู่เกาะคะเนรี, สเปน
Arucas, หมู่เกาะคะเนรี, สเปน
Santa Brígida, หมู่เกาะคะเนรี, สเปน
สถานที่ใกล้เคียง
Teatro Guiniguada, สเปน
Parque de San Telmo, สเปน
Centro Insular de Deportes de Gran Canaria, สเปน

คุณภาพอากาศใน Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de Gran Canaria, หมู่เกาะคะเนรี, สเปน

สารมลพิษใน Las Palmas de Gran Canaria, สเปน

PM10
0.90 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.46 μg/ft3
NO2
0.13 ppb
SO2
0.13 ppb
CO
0.13 ppb
O3
47.38 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน Las Palmas de Gran Canaria, สเปน

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
1/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน Las Palmas de Gran Canaria, สเปน

จ. 4 กรกฎาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)49
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)48
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)48
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)50
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
1
1
1
วันถัดไป
PM10
0.64 μg/ft3
0.62 μg/ft3
0.71 μg/ft3
0.69 μg/ft3
PM25
0.32 μg/ft3
0.31 μg/ft3
0.35 μg/ft3
0.34 μg/ft3
NO2
0.41 ppb
0.19 ppb
0.26 ppb
0.34 ppb
SO2
0.1 ppb
0.19 ppb
0.16 ppb
0.18 ppb
CO
0.07 ppb
0.07 ppb
0.08 ppb
0.08 ppb
O3
38.54 ppb
37.86 ppb
43.11 ppb
45.9 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)48
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)48
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)50
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)42
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
1
1
1
PM10
0.62 μg/ft3
0.71 μg/ft3
0.69 μg/ft3
0.50 μg/ft3
PM25
0.31 μg/ft3
0.35 μg/ft3
0.34 μg/ft3
0.25 μg/ft3
NO2
0.19 ppb
0.26 ppb
0.34 ppb
0.53 ppb
SO2
0.19 ppb
0.16 ppb
0.18 ppb
0.22 ppb
CO
0.07 ppb
0.08 ppb
0.08 ppb
0.08 ppb
O3
37.86 ppb
43.11 ppb
45.9 ppb
44.09 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)40
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)42
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)46
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)44
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

1
1
1
1

หญ้า

1
1
1
1
PM10
0.38 μg/ft3
0.50 μg/ft3
0.63 μg/ft3
0.54 μg/ft3
PM25
0.21 μg/ft3
0.28 μg/ft3
0.29 μg/ft3
0.24 μg/ft3
NO2
0.22 ppb
0.33 ppb
0.45 ppb
0.77 ppb
SO2
0.28 ppb
0.29 ppb
0.32 ppb
0.36 ppb
CO
0.08 ppb
0.08 ppb
0.08 ppb
0.08 ppb
O3
43.27 ppb
48.7 ppb
48.68 ppb
45.65 ppb

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อปรับประสบการณ์ผู้ใช้ให้ดีขึ้นดูเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของเรา