ค้นหาสถานที่
ใช้ตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของฉัน
ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Utrera, อันดาลูเซีย, สเปน
Los Molares, อันดาลูเซีย, สเปน
Los Palacios y Villafranca, อันดาลูเซีย, สเปน
สถานที่ใกล้เคียง
Castillo de Utrera, สเปน
Antigua Casa Quartel, สเปน
Consolacion Park, สเปน

คุณภาพอากาศใน Utrera Utrera, อันดาลูเซีย, สเปน

สารมลพิษใน Utrera, สเปน

PM10
0.25 μg/ft3
PM25
0.21 μg/ft3
NO2
7.19 ppb
SO2
7.19 ppb
CO
7.13 ppb
O3
มลพิษหลัก
50.88 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน Utrera, สเปน

ต้นไม้
1/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน Utrera, สเปน

อา. 15 พฤษภาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)39
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)32
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)22
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)35
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
0
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
1
0
1
วันถัดไป
PM10
0.14 μg/ft3
0.15 μg/ft3
0.23 μg/ft3
0.16 μg/ft3
PM25
0.09 μg/ft3
0.10 μg/ft3
0.16 μg/ft3
0.11 μg/ft3
NO2
0.34 ppb
2.86 ppb
3.42 ppb
0.71 ppb
SO2
0.15 ppb
0.15 ppb
0.15 ppb
0.13 ppb
CO
0.09 ppb
0.11 ppb
0.12 ppb
0.1 ppb
O3
44.51 ppb
28.67 ppb
21.64 ppb
42.09 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)22
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)35
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)44
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)36
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
1
1
2

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
1
1
1
PM10
0.23 μg/ft3
0.16 μg/ft3
0.15 μg/ft3
0.16 μg/ft3
PM25
0.16 μg/ft3
0.11 μg/ft3
0.10 μg/ft3
0.11 μg/ft3
NO2
3.42 ppb
0.71 ppb
0.39 ppb
2.8 ppb
SO2
0.15 ppb
0.13 ppb
0.07 ppb
0.11 ppb
CO
0.12 ppb
0.1 ppb
0.1 ppb
0.12 ppb
O3
21.64 ppb
42.09 ppb
48.39 ppb
31.7 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)30
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)42
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)49
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)46
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
1
1
2

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
1
0
0
PM10
0.35 μg/ft3
0.84 μg/ft3
1.05 μg/ft3
0.60 μg/ft3
PM25
0.22 μg/ft3
0.27 μg/ft3
0.33 μg/ft3
0.30 μg/ft3
NO2
3.7 ppb
0.91 ppb
0.41 ppb
2.13 ppb
SO2
0.37 ppb
0.47 ppb
0.46 ppb
0.44 ppb
CO
0.13 ppb
0.11 ppb
0.1 ppb
0.11 ppb
O3
29.82 ppb
50.3 ppb
52.43 ppb
39.61 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)41
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)40
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)0
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)0
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

วัชพืช

0
0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

หญ้า

1
1
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
PM10
0.55 μg/ft3
0.60 μg/ft3
N/A
N/A
PM25
0.27 μg/ft3
0.25 μg/ft3
N/A
N/A
NO2
2.01 ppb
0.66 ppb
N/A
N/A
SO2
0.39 ppb
0.37 ppb
N/A
N/A
CO
0.12 ppb
0.1 ppb
N/A
N/A
O3
28.96 ppb
48.34 ppb
N/A
N/A

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อปรับประสบการณ์ผู้ใช้ให้ดีขึ้นดูเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของเรา