ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Salteras, อันดาลูเซีย, สเปน
Valencina de la Concepción, อันดาลูเซีย, สเปน
Villanueva del Ariscal, อันดาลูเซีย, สเปน
สถานที่ใกล้เคียง
Hacienda de Torrijos, สเปน
Hacienda Tilly, สเปน
Monasterio de Nuestra Senora de Loreto, สเปน
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน Salteras Salteras, อันดาลูเซีย, สเปน

สารมลพิษใน Salteras, สเปน

PM10
0.14 μg/ft3
PM25
0.10 μg/ft3
NO2
1.63 ppb
SO2
0.13 ppb
CO
0.13 ppb
O3
มลพิษหลัก
31.13 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน Salteras, สเปน

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน Salteras, สเปน

พ. 30 พฤศจิกายน
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
20
29
24
19
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
วันถัดไป
PM10
0.24 μg/ft3
0.27 μg/ft3
0.15 μg/ft3
0.11 μg/ft3
PM25
0.16 μg/ft3
0.19 μg/ft3
0.10 μg/ft3
0.08 μg/ft3
NO2
1.46 ppb
1.66 ppb
2.03 ppb
1.6 ppb
SO2
0.07 ppb
0.11 ppb
0.1 ppb
0.08 ppb
CO
0.1 ppb
0.11 ppb
0.11 ppb
0.1 ppb
O3
22.51 ppb
29.54 ppb
24.43 ppb
19.38 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
19
19
28
20
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.11 μg/ft3
0.15 μg/ft3
0.13 μg/ft3
0.14 μg/ft3
PM25
0.08 μg/ft3
0.10 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.09 μg/ft3
NO2
1.6 ppb
1.24 ppb
1.94 ppb
3.12 ppb
SO2
0.08 ppb
0.08 ppb
0.07 ppb
0.07 ppb
CO
0.1 ppb
0.1 ppb
0.1 ppb
0.1 ppb
O3
19.38 ppb
23.87 ppb
28.55 ppb
19.39 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
16
20
29
16
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.13 μg/ft3
0.18 μg/ft3
0.16 μg/ft3
0.15 μg/ft3
PM25
0.09 μg/ft3
0.12 μg/ft3
0.11 μg/ft3
0.11 μg/ft3
NO2
2.32 ppb
1.57 ppb
2.1 ppb
4.44 ppb
SO2
0.08 ppb
0.08 ppb
0.08 ppb
0.08 ppb
CO
0.11 ppb
0.11 ppb
0.11 ppb
0.11 ppb
O3
16.02 ppb
24.61 ppb
28.79 ppb
15.66 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
16
0
0
0
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

วัชพืช

0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

หญ้า

0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
PM10
0.16 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
PM25
0.11 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
NO2
3.22 ppb
N/A
N/A
N/A
SO2
0.11 ppb
N/A
N/A
N/A
CO
0.11 ppb
N/A
N/A
N/A
O3
13.81 ppb
N/A
N/A
N/A