ค้นหาสถานที่
ใช้ตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของฉัน
ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
โรตา, อันดาลูเซีย, สเปน
El Puerto de Santa María, อันดาลูเซีย, สเปน
กาดิซ, อันดาลูเซีย, สเปน
สถานที่ใกล้เคียง
Parque El Mayeto, สเปน
Playa de la Costilla, สเปน
Atlantico, สเปน
Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo
ดูทั้งหมด

คุณภาพอากาศใน โรตา โรตา, อันดาลูเซีย, สเปน

สารมลพิษใน โรตา, สเปน

PM10
0.64 μg/ft3
PM25
0.23 μg/ft3
NO2
2.69 ppb
SO2
0.19 ppb
CO
0.13 ppb
O3
มลพิษหลัก
42 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน โรตา, สเปน

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
1/5
012345
หญ้า
1/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน โรตา, สเปน

อ. 9 สิงหาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)39
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)82
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)56
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)51
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
1
วันถัดไป
PM10
0.73 μg/ft3
0.81 μg/ft3
0.69 μg/ft3
0.65 μg/ft3
PM25
0.31 μg/ft3
0.35 μg/ft3
0.35 μg/ft3
0.36 μg/ft3
NO2
1.65 ppb
1.34 ppb
6.65 ppb
4.74 ppb
SO2
1.47 ppb
1.59 ppb
1.91 ppb
1.98 ppb
CO
0.1 ppb
0.11 ppb
0.12 ppb
0.12 ppb
O3
46.19 ppb
66.99 ppb
47.37 ppb
35.09 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)51
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)50
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)95
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)50
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
1
1
1

หญ้า

1
1
1
1
PM10
0.65 μg/ft3
0.71 μg/ft3
0.77 μg/ft3
0.63 μg/ft3
PM25
0.36 μg/ft3
0.32 μg/ft3
0.35 μg/ft3
0.32 μg/ft3
NO2
4.74 ppb
1.72 ppb
1.65 ppb
7.63 ppb
SO2
1.98 ppb
1.52 ppb
1.73 ppb
1.83 ppb
CO
0.12 ppb
0.12 ppb
0.13 ppb
0.13 ppb
O3
35.09 ppb
54.8 ppb
69.61 ppb
45.42 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)47
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)49
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)126
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)87
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
1
1
1

หญ้า

1
1
0
0
PM10
0.59 μg/ft3
0.77 μg/ft3
0.96 μg/ft3
0.66 μg/ft3
PM25
0.31 μg/ft3
0.32 μg/ft3
0.32 μg/ft3
0.30 μg/ft3
NO2
7.14 ppb
2.73 ppb
1.53 ppb
3.74 ppb
SO2
2.17 ppb
2.26 ppb
1.6 ppb
1.13 ppb
CO
0.13 ppb
0.13 ppb
0.12 ppb
0.11 ppb
O3
30.71 ppb
55.76 ppb
78.15 ppb
57.66 ppb