ใช้ตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของฉัน
ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Palomares del Río, อันดาลูเซีย, สเปน
Mairena del Aljarafe, อันดาลูเซีย, สเปน
เจลฟ์, อันดาลูเซีย, สเปน
สถานที่ใกล้เคียง
Parque de la Huerta, สเปน
Hacienda Porzuna, สเปน
Cavaleri, สเปน

คุณภาพอากาศใน Palomares del Río Palomares del Río, อันดาลูเซีย, สเปน

สารมลพิษใน Palomares del Río, สเปน

PM10
1.30 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.42 μg/ft3
NO2
9.63 ppb
SO2
4.38 ppb
CO
2 ppb
O3
45.63 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน Palomares del Río, สเปน

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
1/5
012345
หญ้า
1/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน Palomares del Río, สเปน

ศ. 12 สิงหาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)57
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)53
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)34
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)34
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

1
1
1
2

หญ้า

1
1
1
1
วันถัดไป
PM10
2.31 μg/ft3
0.86 μg/ft3
0.44 μg/ft3
0.35 μg/ft3
PM25
0.50 μg/ft3
0.31 μg/ft3
0.24 μg/ft3
0.19 μg/ft3
NO2
1.11 ppb
1.16 ppb
1.35 ppb
0.67 ppb
SO2
0.24 ppb
0.37 ppb
0.35 ppb
0.35 ppb
CO
0.1 ppb
0.1 ppb
0.11 ppb
0.1 ppb
O3
46.15 ppb
41.39 ppb
26.14 ppb
42.03 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)34
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)34
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)46
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)42
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

1
2
1
1

หญ้า

1
1
1
1
PM10
0.44 μg/ft3
0.35 μg/ft3
0.24 μg/ft3
0.26 μg/ft3
PM25
0.24 μg/ft3
0.19 μg/ft3
0.13 μg/ft3
0.13 μg/ft3
NO2
1.35 ppb
0.67 ppb
0.56 ppb
1.16 ppb
SO2
0.35 ppb
0.35 ppb
0.22 ppb
0.42 ppb
CO
0.11 ppb
0.1 ppb
0.1 ppb
0.1 ppb
O3
26.14 ppb
42.03 ppb
49.56 ppb
41.49 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)27
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)34
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)46
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)46
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

1
1
1
1

หญ้า

1
1
1
1
PM10
0.26 μg/ft3
0.25 μg/ft3
0.29 μg/ft3
0.39 μg/ft3
PM25
0.15 μg/ft3
0.15 μg/ft3
0.18 μg/ft3
0.24 μg/ft3
NO2
1.29 ppb
0.63 ppb
0.54 ppb
1.13 ppb
SO2
0.3 ppb
0.27 ppb
0.25 ppb
0.43 ppb
CO
0.1 ppb
0.1 ppb
0.1 ppb
0.11 ppb
O3
26.48 ppb
41.57 ppb
51.63 ppb
45.73 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)36
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)35
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)0
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)0
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

วัชพืช

1
1
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

หญ้า

1
1
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
PM10
0.39 μg/ft3
0.36 μg/ft3
N/A
N/A
PM25
0.25 μg/ft3
0.22 μg/ft3
N/A
N/A
NO2
1.11 ppb
0.45 ppb
N/A
N/A
SO2
0.3 ppb
0.21 ppb
N/A
N/A
CO
0.11 ppb
0.1 ppb
N/A
N/A
O3
29.98 ppb
42.36 ppb
N/A
N/A