ค้นหาสถานที่
ใช้ตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของฉัน
ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Las Cabezas de San Juan, อันดาลูเซีย, สเปน
Lebrija, อันดาลูเซีย, สเปน
Espera, อันดาลูเซีย, สเปน
สถานที่ใกล้เคียง
Laguna del Candilejo, สเปน
Laguna de Arrecife, สเปน
Laguna de Bartolome, สเปน

คุณภาพอากาศใน Las Cabezas de San Juan Las Cabezas de San Juan, อันดาลูเซีย, สเปน

สารมลพิษใน Las Cabezas de San Juan, สเปน

PM10
0.94 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.32 μg/ft3
NO2
12.5 ppb
SO2
0.19 ppb
CO
N/A
O3
49 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน Las Cabezas de San Juan, สเปน

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
1/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน Las Cabezas de San Juan, สเปน

จ. 27 มิถุนายน
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)54
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)55
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)54
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)44
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
1
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
2
1
1
วันถัดไป
PM10
0.72 μg/ft3
0.83 μg/ft3
0.72 μg/ft3
0.57 μg/ft3
PM25
0.38 μg/ft3
0.43 μg/ft3
0.37 μg/ft3
0.29 μg/ft3
NO2
0.4 ppb
0.33 ppb
1.18 ppb
0.68 ppb
SO2
0.23 ppb
0.26 ppb
0.3 ppb
0.3 ppb
CO
0.08 ppb
0.08 ppb
0.08 ppb
0.08 ppb
O3
34.36 ppb
38.67 ppb
32.5 ppb
28.57 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)44
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)41
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)51
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)53
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
1
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
1
2
2
PM10
0.57 μg/ft3
0.53 μg/ft3
0.75 μg/ft3
0.72 μg/ft3
PM25
0.29 μg/ft3
0.28 μg/ft3
0.38 μg/ft3
0.36 μg/ft3
NO2
0.68 ppb
0.48 ppb
0.33 ppb
1.42 ppb
SO2
0.3 ppb
0.3 ppb
0.24 ppb
0.32 ppb
CO
0.08 ppb
0.08 ppb
0.08 ppb
0.08 ppb
O3
28.57 ppb
32.56 ppb
38.38 ppb
35.76 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)40
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)42
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)53
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)53
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
0
0
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
1
1
1
PM10
0.48 μg/ft3
0.60 μg/ft3
0.71 μg/ft3
0.73 μg/ft3
PM25
0.25 μg/ft3
0.32 μg/ft3
0.38 μg/ft3
0.37 μg/ft3
NO2
1.66 ppb
1.02 ppb
0.52 ppb
2.38 ppb
SO2
0.38 ppb
0.45 ppb
0.4 ppb
0.35 ppb
CO
0.08 ppb
0.09 ppb
0.09 ppb
0.09 ppb
O3
26.79 ppb
35 ppb
44.93 ppb
36.27 ppb

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อปรับประสบการณ์ผู้ใช้ให้ดีขึ้นดูเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของเรา