ค้นหาสถานที่
ใช้ตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของฉัน
ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
กรานาดา, อันดาลูเซีย, สเปน
Maracena, อันดาลูเซีย, สเปน
มิ.ย., อันดาลูเซีย, สเปน
สถานที่ใกล้เคียง
Plaza de Toros de Granada, สเปน
Monasterio de la Cartuja, สเปน
Monasterio de San Jeronimo, สเปน

คุณภาพอากาศใน กรานาดา กรานาดา, อันดาลูเซีย, สเปน

สารมลพิษใน กรานาดา, สเปน

PM10
0.58 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.49 μg/ft3
NO2
12.69 ppb
SO2
12.13 ppb
CO
12.13 ppb
O3
56.38 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน กรานาดา, สเปน

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
1/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน กรานาดา, สเปน

จ. 4 กรกฎาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)39
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)31
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)33
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)41
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

2
1
1
2

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
1
1
1
วันถัดไป
PM10
0.25 μg/ft3
0.25 μg/ft3
0.24 μg/ft3
0.22 μg/ft3
PM25
0.16 μg/ft3
0.17 μg/ft3
0.16 μg/ft3
0.15 μg/ft3
NO2
0.76 ppb
0.51 ppb
0.21 ppb
0.2 ppb
SO2
0.1 ppb
0.01 ppb
0.1 ppb
0.12 ppb
CO
0.09 ppb
0.09 ppb
0.08 ppb
0.08 ppb
O3
39 ppb
31.2 ppb
39.6 ppb
45.65 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)31
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)33
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)41
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)38
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
2
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
1
1
1
PM10
0.25 μg/ft3
0.24 μg/ft3
0.22 μg/ft3
0.24 μg/ft3
PM25
0.17 μg/ft3
0.16 μg/ft3
0.15 μg/ft3
0.16 μg/ft3
NO2
0.51 ppb
0.21 ppb
0.2 ppb
0.89 ppb
SO2
0.01 ppb
0.1 ppb
0.12 ppb
0.13 ppb
CO
0.09 ppb
0.08 ppb
0.08 ppb
0.08 ppb
O3
31.2 ppb
39.6 ppb
45.65 ppb
36.71 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)30
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)30
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)35
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)34
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
2
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
1
1
1
PM10
0.25 μg/ft3
0.18 μg/ft3
0.22 μg/ft3
0.23 μg/ft3
PM25
0.18 μg/ft3
0.12 μg/ft3
0.14 μg/ft3
0.15 μg/ft3
NO2
0.53 ppb
0.19 ppb
0.19 ppb
1.01 ppb
SO2
0.05 ppb
0.06 ppb
0.08 ppb
0.08 ppb
CO
0.08 ppb
0.07 ppb
0.07 ppb
0.07 ppb
O3
31.57 ppb
33.53 ppb
39.79 ppb
31.69 ppb

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อปรับประสบการณ์ผู้ใช้ให้ดีขึ้นดูเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของเรา