ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Gines, อันดาลูเซีย, สเปน
บอร์มูจอส, อันดาลูเซีย, สเปน
Castilleja de la Cuesta, อันดาลูเซีย, สเปน
สถานที่ใกล้เคียง
Parque Rafael de Cozar, สเปน
Parque Carlos Cano, สเปน
Parque Los Alamos, สเปน
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน Gines Gines, อันดาลูเซีย, สเปน

สารมลพิษใน Gines, สเปน

PM10
0.46 μg/ft3
PM25
0.18 μg/ft3
NO2
1.31 ppb
SO2
0.38 ppb
CO
0.13 ppb
O3
มลพิษหลัก
37.13 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน Gines, สเปน

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน Gines, สเปน

อา. 5 กุมภาพันธ์
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
21
29
35
27
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
1
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.09 μg/ft3
0.13 μg/ft3
0.14 μg/ft3
0.11 μg/ft3
PM25
0.06 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.08 μg/ft3
NO2
1.03 ppb
0.52 ppb
0.83 ppb
1.52 ppb
SO2
0.04 ppb
0.06 ppb
0.08 ppb
0.09 ppb
CO
0.09 ppb
0.1 ppb
0.11 ppb
0.11 ppb
O3
23.9 ppb
35.32 ppb
36.77 ppb
26.75 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
21
23
34
31
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
1
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.13 μg/ft3
0.17 μg/ft3
0.14 μg/ft3
0.13 μg/ft3
PM25
0.09 μg/ft3
0.12 μg/ft3
0.10 μg/ft3
0.09 μg/ft3
NO2
1.31 ppb
1.02 ppb
0.99 ppb
1.31 ppb
SO2
0.09 ppb
0.09 ppb
0.08 ppb
0.09 ppb
CO
0.11 ppb
0.12 ppb
0.13 ppb
0.13 ppb
O3
21.22 ppb
28.17 ppb
36.56 ppb
31.3 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
26
26
33
29
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
2
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.11 μg/ft3
0.11 μg/ft3
0.05 μg/ft3
0.06 μg/ft3
PM25
0.08 μg/ft3
0.08 μg/ft3
0.04 μg/ft3
0.04 μg/ft3
NO2
0.8 ppb
0.61 ppb
0.66 ppb
1.21 ppb
SO2
0.11 ppb
0.09 ppb
0.02 ppb
0.04 ppb
CO
0.13 ppb
0.14 ppb
0.14 ppb
0.14 ppb
O3
26.84 ppb
31.09 ppb
35.34 ppb
28.63 ppb