ค้นหาสถานที่
ใช้ตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของฉัน
ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Gines, อันดาลูเซีย, สเปน
บอร์มูจอส, อันดาลูเซีย, สเปน
Castilleja de la Cuesta, อันดาลูเซีย, สเปน
สถานที่ใกล้เคียง
Parque Rafael de Cozar, สเปน
Parque Carlos Cano, สเปน
Parque Los Alamos, สเปน

คุณภาพอากาศใน Gines Gines, อันดาลูเซีย, สเปน

สารมลพิษใน Gines, สเปน

PM10
0.88 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.53 μg/ft3
NO2
6.69 ppb
SO2
5.5 ppb
CO
5.13 ppb
O3
52.69 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน Gines, สเปน

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน Gines, สเปน

พ. 1 ธันวาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)26
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)29
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)29
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)17
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.12 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.05 μg/ft3
0.11 μg/ft3
PM25
0.08 μg/ft3
0.06 μg/ft3
0.03 μg/ft3
0.08 μg/ft3
NO2
0.62 ppb
1.14 ppb
2.55 ppb
5.44 ppb
SO2
0.23 ppb
0.12 ppb
0.05 ppb
0.08 ppb
CO
0.11 ppb
0.12 ppb
0.12 ppb
0.15 ppb
O3
32.63 ppb
31.92 ppb
27.04 ppb
17.27 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)15
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)19
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)25
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)38
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.12 μg/ft3
0.17 μg/ft3
0.21 μg/ft3
0.41 μg/ft3
PM25
0.08 μg/ft3
0.12 μg/ft3
0.14 μg/ft3
0.28 μg/ft3
NO2
2.37 ppb
1.94 ppb
7.54 ppb
12.87 ppb
SO2
0.12 ppb
0.16 ppb
0.19 ppb
0.22 ppb
CO
0.14 ppb
0.14 ppb
0.16 ppb
0.26 ppb
O3
14.19 ppb
23.03 ppb
23.66 ppb
9.59 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)33
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)32
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)27
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)19
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.30 μg/ft3
0.33 μg/ft3
0.14 μg/ft3
0.18 μg/ft3
PM25
0.20 μg/ft3
0.23 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.11 μg/ft3
NO2
8.78 ppb
4.53 ppb
2.95 ppb
3.88 ppb
SO2
0.15 ppb
0.17 ppb
0.27 ppb
0.34 ppb
CO
0.23 ppb
0.2 ppb
0.12 ppb
0.12 ppb
O3
5.63 ppb
21.75 ppb
27.24 ppb
20.16 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)21
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)25
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)32
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)20
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.13 μg/ft3
0.16 μg/ft3
0.12 μg/ft3
0.20 μg/ft3
PM25
0.09 μg/ft3
0.11 μg/ft3
0.08 μg/ft3
0.13 μg/ft3
NO2
1.45 ppb
2.1 ppb
3.63 ppb
6.27 ppb
SO2
0.28 ppb
0.24 ppb
0.12 ppb
0.14 ppb
CO
0.11 ppb
0.13 ppb
0.13 ppb
0.16 ppb
O3
23.73 ppb
30.96 ppb
30.84 ppb
20.31 ppb

Our site uses cookies to enhance the user experience. Find out more on how we use cookies.