ค้นหาสถานที่
ใช้ตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของฉัน
ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
เจลฟ์, อันดาลูเซีย, สเปน
San Juan de Aznalfarache, อันดาลูเซีย, สเปน
Palomares del Río, อันดาลูเซีย, สเปน
สถานที่ใกล้เคียง
Hacienda Porzuna, สเปน
Tablada, สเปน
Valparaiso Park, สเปน

คุณภาพอากาศใน เจลฟ์ เจลฟ์, อันดาลูเซีย, สเปน

สารมลพิษใน เจลฟ์, สเปน

PM10
0.41 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.36 μg/ft3
NO2
15.13 ppb
SO2
10.5 ppb
CO
10.13 ppb
O3
28 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน เจลฟ์, สเปน

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน เจลฟ์, สเปน

อา. 17 ตุลาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)29
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)23
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)18
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)33
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

2
2
1
1

หญ้า

0
0
0
0
วันถัดไป
PM10
0.08 μg/ft3
0.10 μg/ft3
0.11 μg/ft3
0.21 μg/ft3
PM25
0.05 μg/ft3
0.07 μg/ft3
0.07 μg/ft3
0.14 μg/ft3
NO2
0.54 ppb
2.09 ppb
1.24 ppb
0.87 ppb
SO2
0.04 ppb
0.05 ppb
0.04 ppb
0.06 ppb
CO
0.08 ppb
0.08 ppb
0.09 ppb
0.09 ppb
O3
30.59 ppb
22.54 ppb
14.43 ppb
33.45 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)18
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)33
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)37
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)31
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

1
1
3
3

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.11 μg/ft3
0.21 μg/ft3
0.19 μg/ft3
0.22 μg/ft3
PM25
0.07 μg/ft3
0.14 μg/ft3
0.13 μg/ft3
0.15 μg/ft3
NO2
1.24 ppb
0.87 ppb
0.47 ppb
1.52 ppb
SO2
0.04 ppb
0.06 ppb
0.1 ppb
0.11 ppb
CO
0.09 ppb
0.09 ppb
0.09 ppb
0.1 ppb
O3
14.43 ppb
33.45 ppb
38.99 ppb
31.66 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)24
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)32
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)38
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)32
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

2
2
3
2

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.19 μg/ft3
0.25 μg/ft3
0.30 μg/ft3
0.18 μg/ft3
PM25
0.13 μg/ft3
0.17 μg/ft3
0.16 μg/ft3
0.11 μg/ft3
NO2
0.79 ppb
0.47 ppb
0.32 ppb
1.22 ppb
SO2
0.12 ppb
0.19 ppb
0.43 ppb
0.24 ppb
CO
0.1 ppb
0.09 ppb
0.09 ppb
0.09 ppb
O3
29.63 ppb
39.64 ppb
41.32 ppb
28.23 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)24
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)33
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)39
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)36
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

1
1
1
2

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.13 μg/ft3
0.13 μg/ft3
0.10 μg/ft3
0.10 μg/ft3
PM25
0.09 μg/ft3
0.08 μg/ft3
0.06 μg/ft3
0.07 μg/ft3
NO2
1.11 ppb
0.36 ppb
0.34 ppb
0.95 ppb
SO2
0.13 ppb
0.08 ppb
0.05 ppb
0.11 ppb
CO
0.1 ppb
0.1 ppb
0.1 ppb
0.11 ppb
O3
25.13 ppb
39.07 ppb
43.75 ppb
37.54 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)0
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)0
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)0
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)0
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

วัชพืช

1
1
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

หญ้า

0
0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
PM10
N/A
N/A
N/A
N/A
PM25
N/A
N/A
N/A
N/A
NO2
N/A
N/A
N/A
N/A
SO2
N/A
N/A
N/A
N/A
CO
N/A
N/A
N/A
N/A
O3
N/A
N/A
N/A
N/A

Our site uses cookies to enhance the user experience. Find out more on how we use cookies.