ค้นหาสถานที่
ใช้ตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของฉัน
ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
El Puerto de Santa María, อันดาลูเซีย, สเปน
Puerto Real, อันดาลูเซีย, สเปน
กาดิซ, อันดาลูเซีย, สเปน
สถานที่ใกล้เคียง
Bodegas Osborne, สเปน
Bodegas Gutierrez Colosia, สเปน
Bodegas Grant, สเปน

คุณภาพอากาศใน El Puerto de Santa María El Puerto de Santa María, อันดาลูเซีย, สเปน

สารมลพิษใน El Puerto de Santa María, สเปน

PM10
0.45 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.38 μg/ft3
NO2
11.13 ppb
SO2
10.19 ppb
CO
10.13 ppb
O3
62.38 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน El Puerto de Santa María, สเปน

ต้นไม้
5/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
1/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน El Puerto de Santa María, สเปน

ส. 14 พฤษภาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)39
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)37
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)26
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)33
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

2
2
1
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
1
2
1
วันถัดไป
PM10
0.11 μg/ft3
0.13 μg/ft3
0.21 μg/ft3
0.15 μg/ft3
PM25
0.07 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.14 μg/ft3
0.10 μg/ft3
NO2
0.35 ppb
3.19 ppb
2.79 ppb
0.85 ppb
SO2
0.09 ppb
0.08 ppb
0.16 ppb
0.19 ppb
CO
0.09 ppb
0.1 ppb
0.1 ppb
0.1 ppb
O3
43.21 ppb
35.98 ppb
25.38 ppb
39.96 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)26
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)33
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)42
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)36
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
1
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

2
1
1
1
PM10
0.21 μg/ft3
0.15 μg/ft3
0.13 μg/ft3
0.12 μg/ft3
PM25
0.14 μg/ft3
0.10 μg/ft3
0.08 μg/ft3
0.08 μg/ft3
NO2
2.79 ppb
0.85 ppb
0.39 ppb
3.01 ppb
SO2
0.16 ppb
0.19 ppb
0.09 ppb
0.09 ppb
CO
0.1 ppb
0.1 ppb
0.1 ppb
0.1 ppb
O3
25.38 ppb
39.96 ppb
45.7 ppb
33.63 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)26
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)31
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)43
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)39
ละอองเกสร

ต้นไม้

2
2
3
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

3
2
1
2
PM10
0.16 μg/ft3
0.18 μg/ft3
0.61 μg/ft3
0.19 μg/ft3
PM25
0.11 μg/ft3
0.12 μg/ft3
0.20 μg/ft3
0.12 μg/ft3
NO2
1.71 ppb
0.97 ppb
0.51 ppb
2.46 ppb
SO2
0.21 ppb
0.21 ppb
0.2 ppb
0.13 ppb
CO
0.1 ppb
0.1 ppb
0.09 ppb
0.1 ppb
O3
25.3 ppb
38.15 ppb
47.76 ppb
36.37 ppb

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อปรับประสบการณ์ผู้ใช้ให้ดีขึ้นดูเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของเรา