ค้นหาสถานที่
ใช้ตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของฉัน
ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Dos Hermanas, อันดาลูเซีย, สเปน
Alcalá de Guadaira, อันดาลูเซีย, สเปน
เจลฟ์, อันดาลูเซีย, สเปน
สถานที่ใกล้เคียง
Alqueria del Pilar Park, สเปน
El Copero, สเปน
Castillo de Alcala de Guadaira, สเปน

คุณภาพอากาศใน Dos Hermanas Dos Hermanas, อันดาลูเซีย, สเปน

สารมลพิษใน Dos Hermanas, สเปน

PM10
0.94 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.32 μg/ft3
NO2
12.5 ppb
SO2
0.19 ppb
CO
N/A
O3
49 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน Dos Hermanas, สเปน

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
1/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน Dos Hermanas, สเปน

จ. 27 มิถุนายน
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)46
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)48
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)47
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)54
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
1
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

2
1
1
1
วันถัดไป
PM10
0.67 μg/ft3
0.62 μg/ft3
0.57 μg/ft3
0.72 μg/ft3
PM25
0.35 μg/ft3
0.32 μg/ft3
0.31 μg/ft3
0.38 μg/ft3
NO2
0.38 ppb
1.49 ppb
1.18 ppb
0.4 ppb
SO2
0.31 ppb
0.37 ppb
0.49 ppb
0.23 ppb
CO
0.08 ppb
0.09 ppb
0.08 ppb
0.08 ppb
O3
39.79 ppb
35.41 ppb
27.77 ppb
34.36 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)47
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)54
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)55
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)54
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
1
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
1
2
1
PM10
0.57 μg/ft3
0.72 μg/ft3
0.83 μg/ft3
0.72 μg/ft3
PM25
0.31 μg/ft3
0.38 μg/ft3
0.43 μg/ft3
0.37 μg/ft3
NO2
1.18 ppb
0.4 ppb
0.33 ppb
1.18 ppb
SO2
0.49 ppb
0.23 ppb
0.26 ppb
0.3 ppb
CO
0.08 ppb
0.08 ppb
0.08 ppb
0.08 ppb
O3
27.77 ppb
34.36 ppb
38.67 ppb
32.5 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)44
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)41
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)51
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)53
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
1
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
1
2
2
PM10
0.57 μg/ft3
0.53 μg/ft3
0.75 μg/ft3
0.72 μg/ft3
PM25
0.29 μg/ft3
0.28 μg/ft3
0.38 μg/ft3
0.36 μg/ft3
NO2
0.68 ppb
0.48 ppb
0.33 ppb
1.42 ppb
SO2
0.3 ppb
0.3 ppb
0.24 ppb
0.32 ppb
CO
0.08 ppb
0.08 ppb
0.08 ppb
0.08 ppb
O3
28.57 ppb
32.56 ppb
38.38 ppb
35.76 ppb

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อปรับประสบการณ์ผู้ใช้ให้ดีขึ้นดูเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของเรา