ค้นหาสถานที่
ใช้ตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของฉัน
ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Coria del Río, อันดาลูเซีย, สเปน
La Puebla del Río, อันดาลูเซีย, สเปน
Palomares del Río, อันดาลูเซีย, สเปน
สถานที่ใกล้เคียง
Statue of Hasekura Tsunenaga, สเปน
Paseo Carlos De Mesa, สเปน
Parque Municipal Adolfo Callejo Suarez, สเปน

คุณภาพอากาศใน Coria del Río Coria del Río, อันดาลูเซีย, สเปน

สารมลพิษใน Coria del Río, สเปน

PM10
0.15 μg/ft3
PM25
0.14 μg/ft3
NO2
6.5 ppb
SO2
5.13 ppb
CO
5.13 ppb
O3
มลพิษหลัก
34.88 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน Coria del Río, สเปน

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน Coria del Río, สเปน

ส. 27 พฤศจิกายน
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)20
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)26
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)34
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)28
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.11 μg/ft3
0.21 μg/ft3
0.12 μg/ft3
0.07 μg/ft3
PM25
0.07 μg/ft3
0.13 μg/ft3
0.08 μg/ft3
0.05 μg/ft3
NO2
1.75 ppb
1.17 ppb
1.13 ppb
1.67 ppb
SO2
0.3 ppb
0.3 ppb
0.18 ppb
0.25 ppb
CO
0.14 ppb
0.13 ppb
0.12 ppb
0.12 ppb
O3
18.41 ppb
31.91 ppb
35.25 ppb
28.48 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)27
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)29
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)36
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)19
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.09 μg/ft3
0.12 μg/ft3
0.10 μg/ft3
0.17 μg/ft3
PM25
0.05 μg/ft3
0.07 μg/ft3
0.07 μg/ft3
0.11 μg/ft3
NO2
0.6 ppb
0.68 ppb
1.41 ppb
4.7 ppb
SO2
0.16 ppb
0.11 ppb
0.14 ppb
0.19 ppb
CO
0.1 ppb
0.1 ppb
0.1 ppb
0.12 ppb
O3
30.25 ppb
36.07 ppb
35.75 ppb
17.88 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)16
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)24
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)34
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)23
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.15 μg/ft3
0.14 μg/ft3
0.10 μg/ft3
0.16 μg/ft3
PM25
0.10 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.07 μg/ft3
0.11 μg/ft3
NO2
2.24 ppb
1.14 ppb
2.56 ppb
5.75 ppb
SO2
0.19 ppb
0.16 ppb
0.09 ppb
0.1 ppb
CO
0.12 ppb
0.11 ppb
0.11 ppb
0.12 ppb
O3
18.05 ppb
29.69 ppb
34.41 ppb
21.72 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)16
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)20
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)28
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)28
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.15 μg/ft3
0.15 μg/ft3
0.17 μg/ft3
0.03 μg/ft3
PM25
0.10 μg/ft3
0.10 μg/ft3
0.11 μg/ft3
0.02 μg/ft3
NO2
3.86 ppb
2.89 ppb
2.23 ppb
1.43 ppb
SO2
0.12 ppb
0.18 ppb
0.4 ppb
0.24 ppb
CO
0.12 ppb
0.12 ppb
0.11 ppb
0.11 ppb
O3
15.49 ppb
25.42 ppb
28.54 ppb
33.05 ppb

Our site uses cookies to enhance the user experience. Find out more on how we use cookies.