ใช้ตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของฉัน
ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Conil de la Frontera, อันดาลูเซีย, สเปน
Vejer de la Frontera, อันดาลูเซีย, สเปน
ชิกลานาเดลาฟรอนเตรา, อันดาลูเซีย, สเปน
สถานที่ใกล้เคียง
Atlantico Park, สเปน
Parque De La Atalaya, สเปน
Playa los Bateles, สเปน

คุณภาพอากาศใน Conil de la Frontera Conil de la Frontera, อันดาลูเซีย, สเปน

สารมลพิษใน Conil de la Frontera, สเปน

PM10
0.53 μg/ft3
PM25
0.09 μg/ft3
NO2
2.88 ppb
SO2
0.13 ppb
CO
0.13 ppb
O3
มลพิษหลัก
34 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน Conil de la Frontera, สเปน

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
1/5
012345
หญ้า
1/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน Conil de la Frontera, สเปน

ส. 13 สิงหาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)46
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)38
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)34
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)37
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

1
1
1
1

หญ้า

2
1
1
2
วันถัดไป
PM10
0.36 μg/ft3
0.40 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.13 μg/ft3
PM25
0.24 μg/ft3
0.26 μg/ft3
0.05 μg/ft3
0.08 μg/ft3
NO2
1.08 ppb
1.01 ppb
0.26 ppb
0.4 ppb
SO2
0.41 ppb
0.37 ppb
0.11 ppb
0.1 ppb
CO
0.1 ppb
0.1 ppb
0.08 ppb
0.08 ppb
O3
46.05 ppb
36.51 ppb
36.88 ppb
41.42 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)38
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)34
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)37
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)36
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

1
1
1
1

หญ้า

1
1
2
2
PM10
0.40 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.13 μg/ft3
0.09 μg/ft3
PM25
0.26 μg/ft3
0.05 μg/ft3
0.08 μg/ft3
0.06 μg/ft3
NO2
1.01 ppb
0.26 ppb
0.4 ppb
0.83 ppb
SO2
0.37 ppb
0.11 ppb
0.1 ppb
0.09 ppb
CO
0.1 ppb
0.08 ppb
0.08 ppb
0.08 ppb
O3
36.51 ppb
36.88 ppb
41.42 ppb
35.45 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)29
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)30
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)40
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)40
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

1
1
1
1

หญ้า

1
1
3
3
PM10
0.10 μg/ft3
0.06 μg/ft3
0.07 μg/ft3
0.09 μg/ft3
PM25
0.07 μg/ft3
0.04 μg/ft3
0.05 μg/ft3
0.06 μg/ft3
NO2
0.61 ppb
0.36 ppb
0.26 ppb
0.85 ppb
SO2
0.1 ppb
0.16 ppb
0.07 ppb
0.05 ppb
CO
0.08 ppb
0.08 ppb
0.08 ppb
0.09 ppb
O3
30.03 ppb
36.13 ppb
45.02 ppb
39.78 ppb