ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Chipiona, อันดาลูเซีย, สเปน
Sanlúcar de Barrameda, อันดาลูเซีย, สเปน
โรตา, อันดาลูเซีย, สเปน
สถานที่ใกล้เคียง
El Castillo de Chipiona, สเปน
Faro de Chipiona, สเปน
La Playa de Regla, สเปน

คุณภาพอากาศใน Chipiona Chipiona, อันดาลูเซีย, สเปน

สารมลพิษใน Chipiona, สเปน

PM10
0.23 μg/ft3
PM25
0.05 μg/ft3
NO2
4.5 ppb
SO2
0.81 ppb
CO
0.13 ppb
O3
มลพิษหลัก
37.31 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน Chipiona, สเปน

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
1/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน Chipiona, สเปน

ศ. 30 กันยายน
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)32
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)29
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)30
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)42
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

1
2
1
1

หญ้า

0
0
0
0
วันถัดไป
PM10
0.12 μg/ft3
0.11 μg/ft3
0.19 μg/ft3
1.13 μg/ft3
PM25
0.07 μg/ft3
0.07 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.26 μg/ft3
NO2
2.23 ppb
0.78 ppb
0.96 ppb
0.79 ppb
SO2
0.11 ppb
0.21 ppb
0.18 ppb
0.23 ppb
CO
0.1 ppb
0.1 ppb
0.1 ppb
0.09 ppb
O3
31.44 ppb
32.15 ppb
36.52 ppb
45.25 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)29
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)30
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)42
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)37
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

2
1
1
1

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.11 μg/ft3
0.19 μg/ft3
1.13 μg/ft3
0.85 μg/ft3
PM25
0.07 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.26 μg/ft3
0.26 μg/ft3
NO2
0.78 ppb
0.96 ppb
0.79 ppb
5.11 ppb
SO2
0.21 ppb
0.18 ppb
0.23 ppb
0.22 ppb
CO
0.1 ppb
0.1 ppb
0.09 ppb
0.12 ppb
O3
32.15 ppb
36.52 ppb
45.25 ppb
33.81 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)39
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)40
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)68
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)56
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

2
1
1
1

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.64 μg/ft3
1.02 μg/ft3
1.88 μg/ft3
1.13 μg/ft3
PM25
0.25 μg/ft3
0.30 μg/ft3
0.58 μg/ft3
0.39 μg/ft3
NO2
2.79 ppb
2.55 ppb
1.03 ppb
3.24 ppb
SO2
0.16 ppb
0.15 ppb
0.18 ppb
0.46 ppb
CO
0.11 ppb
0.11 ppb
0.09 ppb
0.1 ppb
O3
20.61 ppb
28.52 ppb
40.98 ppb
33.52 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)53
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)0
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)0
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)0
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

วัชพืช

1
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

หญ้า

0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
PM10
1.16 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
PM25
0.39 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
NO2
4.12 ppb
N/A
N/A
N/A
SO2
0.4 ppb
N/A
N/A
N/A
CO
0.12 ppb
N/A
N/A
N/A
O3
17.83 ppb
N/A
N/A
N/A