ค้นหาสถานที่
ใช้ตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของฉัน
ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
กาดิซ, อันดาลูเซีย, สเปน
Puerto Real, อันดาลูเซีย, สเปน
El Puerto de Santa María, อันดาลูเซีย, สเปน
สถานที่ใกล้เคียง
Puertas de Tierra, สเปน
Cadiz Port, สเปน
Darsena del Dique Seco, สเปน

คุณภาพอากาศใน กาดิซ กาดิซ, อันดาลูเซีย, สเปน

สารมลพิษใน กาดิซ, สเปน

PM10
0.72 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.41 μg/ft3
NO2
7.5 ppb
SO2
5.19 ppb
CO
5.13 ppb
O3
49.13 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน กาดิซ, สเปน

ต้นไม้
1/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
5/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน กาดิซ, สเปน

ส. 25 มิถุนายน
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)34
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)42
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)33
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)27
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
2
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
1
1
1
วันถัดไป
PM10
0.14 μg/ft3
0.12 μg/ft3
0.06 μg/ft3
0.10 μg/ft3
PM25
0.09 μg/ft3
0.08 μg/ft3
0.04 μg/ft3
0.07 μg/ft3
NO2
0.21 ppb
0.21 ppb
1.3 ppb
0.9 ppb
SO2
0.08 ppb
0.07 ppb
0.18 ppb
0.25 ppb
CO
0.09 ppb
0.09 ppb
0.08 ppb
0.08 ppb
O3
40.45 ppb
46.61 ppb
29.09 ppb
29.33 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)27
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)29
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)34
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)33
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
2
2

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
1
1
1
PM10
0.10 μg/ft3
0.12 μg/ft3
0.08 μg/ft3
0.08 μg/ft3
PM25
0.07 μg/ft3
0.08 μg/ft3
0.05 μg/ft3
0.05 μg/ft3
NO2
0.9 ppb
0.46 ppb
0.26 ppb
0.7 ppb
SO2
0.25 ppb
0.2 ppb
0.09 ppb
0.08 ppb
CO
0.08 ppb
0.08 ppb
0.08 ppb
0.08 ppb
O3
29.33 ppb
34.21 ppb
37.82 ppb
31.37 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)27
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)33
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)44
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)41
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
2
2

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

2
1
0
0
PM10
0.08 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.15 μg/ft3
PM25
0.05 μg/ft3
0.06 μg/ft3
0.06 μg/ft3
0.10 μg/ft3
NO2
0.42 ppb
0.21 ppb
0.18 ppb
2.82 ppb
SO2
0.08 ppb
0.12 ppb
0.12 ppb
0.29 ppb
CO
0.07 ppb
0.08 ppb
0.08 ppb
0.09 ppb
O3
27.18 ppb
39.96 ppb
50.37 ppb
37.93 ppb

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อปรับประสบการณ์ผู้ใช้ให้ดีขึ้นดูเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของเรา