ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
บอร์มูจอส, อันดาลูเซีย, สเปน
Gines, อันดาลูเซีย, สเปน
Castilleja de la Cuesta, อันดาลูเซีย, สเปน
สถานที่ใกล้เคียง
Parque Rafael de Cozar, สเปน
Parque Los Alamos, สเปน
Parque Carlos Cano, สเปน
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน บอร์มูจอส บอร์มูจอส, อันดาลูเซีย, สเปน

สารมลพิษใน บอร์มูจอส, สเปน

PM10
0.64 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.28 μg/ft3
NO2
1.13 ppb
SO2
0.5 ppb
CO
N/A
O3
30.81 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน บอร์มูจอส, สเปน

ต้นไม้
4/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
1/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน บอร์มูจอส, สเปน

อ. 30 พฤษภาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
49
51
54
61
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
2
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
1
1
0
วันถัดไป
PM10
0.45 μg/ft3
0.54 μg/ft3
0.63 μg/ft3
0.75 μg/ft3
PM25
0.30 μg/ft3
0.37 μg/ft3
0.43 μg/ft3
0.51 μg/ft3
NO2
4.78 ppb
4.51 ppb
1.89 ppb
1.91 ppb
SO2
0.49 ppb
0.35 ppb
0.31 ppb
0.16 ppb
CO
0.12 ppb
0.13 ppb
0.14 ppb
0.14 ppb
O3
37.61 ppb
18.77 ppb
36.01 ppb
49.24 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
51
54
61
63
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
2
1
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
1
0
1
PM10
0.54 μg/ft3
0.63 μg/ft3
0.75 μg/ft3
0.78 μg/ft3
PM25
0.37 μg/ft3
0.43 μg/ft3
0.51 μg/ft3
0.52 μg/ft3
NO2
4.51 ppb
1.89 ppb
1.91 ppb
4.85 ppb
SO2
0.35 ppb
0.31 ppb
0.16 ppb
0.24 ppb
CO
0.13 ppb
0.14 ppb
0.14 ppb
0.15 ppb
O3
18.77 ppb
36.01 ppb
49.24 ppb
36.82 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
66
0
0
0
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

วัชพืช

0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

หญ้า

0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
PM10
0.81 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
PM25
0.55 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
NO2
2.33 ppb
N/A
N/A
N/A
SO2
0.16 ppb
N/A
N/A
N/A
CO
0.15 ppb
N/A
N/A
N/A
O3
31.52 ppb
N/A
N/A
N/A