ค้นหาสถานที่
ใช้ตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของฉัน
ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Arcos de la Frontera, อันดาลูเซีย, สเปน
บอร์นอส, อันดาลูเซีย, สเปน
Espera, อันดาลูเซีย, สเปน
สถานที่ใกล้เคียง
Palacio Del Conde Del Aguila, สเปน
Castillo de Arcos de la Frontera, สเปน
Balcon de la Pena Nueva, สเปน

คุณภาพอากาศใน Arcos de la Frontera Arcos de la Frontera, อันดาลูเซีย, สเปน

สารมลพิษใน Arcos de la Frontera, สเปน

PM10
1.53 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.87 μg/ft3
NO2
24 ppb
SO2
8 ppb
CO
7.19 ppb
O3
34.5 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน Arcos de la Frontera, สเปน

ต้นไม้
4/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
1/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน Arcos de la Frontera, สเปน

ส. 21 พฤษภาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)35
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)39
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)38
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)35
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
1
2

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
1
0
วันถัดไป
PM10
0.23 μg/ft3
0.71 μg/ft3
0.40 μg/ft3
0.16 μg/ft3
PM25
0.10 μg/ft3
0.28 μg/ft3
0.16 μg/ft3
0.10 μg/ft3
NO2
1.94 ppb
0.95 ppb
0.52 ppb
1.07 ppb
SO2
0.27 ppb
0.46 ppb
0.4 ppb
0.28 ppb
CO
0.1 ppb
0.1 ppb
0.09 ppb
0.09 ppb
O3
39.11 ppb
41.34 ppb
40.45 ppb
35.58 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)39
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)38
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)35
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)35
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
2
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
1
0
0
PM10
0.71 μg/ft3
0.40 μg/ft3
0.16 μg/ft3
0.14 μg/ft3
PM25
0.28 μg/ft3
0.16 μg/ft3
0.10 μg/ft3
0.09 μg/ft3
NO2
0.95 ppb
0.52 ppb
1.07 ppb
1.61 ppb
SO2
0.46 ppb
0.4 ppb
0.28 ppb
0.27 ppb
CO
0.1 ppb
0.09 ppb
0.09 ppb
0.09 ppb
O3
41.34 ppb
40.45 ppb
35.58 ppb
39.01 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)35
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)35
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)36
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)36
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
1
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.11 μg/ft3
0.12 μg/ft3
0.11 μg/ft3
0.15 μg/ft3
PM25
0.07 μg/ft3
0.07 μg/ft3
0.07 μg/ft3
0.09 μg/ft3
NO2
1.02 ppb
0.65 ppb
0.64 ppb
1.6 ppb
SO2
0.43 ppb
0.26 ppb
0.18 ppb
0.36 ppb
CO
0.09 ppb
0.09 ppb
0.09 ppb
0.09 ppb
O3
37 ppb
39.07 ppb
38.78 ppb
38.65 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)36
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)35
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)35
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)0
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
1
5
-
ไม่มีข้อมูล

วัชพืช

0
0
0
-
ไม่มีข้อมูล

หญ้า

0
0
1
-
ไม่มีข้อมูล
PM10
0.11 μg/ft3
0.11 μg/ft3
0.26 μg/ft3
N/A
PM25
0.07 μg/ft3
0.07 μg/ft3
0.16 μg/ft3
N/A
NO2
0.88 ppb
1.13 ppb
0.94 ppb
N/A
SO2
0.41 ppb
0.41 ppb
0.31 ppb
N/A
CO
0.09 ppb
0.1 ppb
0.09 ppb
N/A
O3
38.37 ppb
37.56 ppb
38.69 ppb
N/A

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อปรับประสบการณ์ผู้ใช้ให้ดีขึ้นดูเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของเรา