ค้นหาสถานที่
ใช้ตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของฉัน
ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Alcalá de los Gazules, อันดาลูเซีย, สเปน
Provincia de Cádiz, อันดาลูเซีย, สเปน
Paterna de Rivera, อันดาลูเซีย, สเปน
สถานที่ใกล้เคียง
Aljibe, สเปน
Castillo de Medina Sidonia, สเปน
Laguna de Rehuelga, สเปน

คุณภาพอากาศใน Alcalá de los Gazules Alcalá de los Gazules, อันดาลูเซีย, สเปน

สารมลพิษใน Alcalá de los Gazules, สเปน

PM10
0.09 μg/ft3
PM25
0.05 μg/ft3
NO2
1.81 ppb
SO2
0.19 ppb
CO
0.13 ppb
O3
มลพิษหลัก
37.19 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน Alcalá de los Gazules, สเปน

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน Alcalá de los Gazules, สเปน

ส. 27 พฤศจิกายน
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)29
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)25
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)21
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)32
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
วันถัดไป
PM10
0.06 μg/ft3
0.07 μg/ft3
0.14 μg/ft3
0.14 μg/ft3
PM25
0.04 μg/ft3
0.05 μg/ft3
0.00 μg/ft3
0.09 μg/ft3
NO2
2.83 ppb
1.41 ppb
3.88 ppb
1.69 ppb
SO2
0.19 ppb
0.28 ppb
0.19 ppb
0.31 ppb
CO
0.13 ppb
0.13 ppb
0.13 ppb
0.13 ppb
O3
36 ppb
31.11 ppb
25.97 ppb
39.81 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)25
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)21
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)32
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)31
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.07 μg/ft3
0.14 μg/ft3
0.14 μg/ft3
0.12 μg/ft3
PM25
0.05 μg/ft3
0.00 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.08 μg/ft3
NO2
1.41 ppb
3.88 ppb
1.69 ppb
2.3 ppb
SO2
0.28 ppb
0.19 ppb
0.31 ppb
0.28 ppb
CO
0.13 ppb
0.13 ppb
0.13 ppb
0.13 ppb
O3
31.11 ppb
25.97 ppb
39.81 ppb
32.63 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)31
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)30
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)33
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)24
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.14 μg/ft3
0.14 μg/ft3
0.10 μg/ft3
0.10 μg/ft3
PM25
0.08 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.06 μg/ft3
0.07 μg/ft3
NO2
1.01 ppb
1.12 ppb
2.35 ppb
5.86 ppb
SO2
0.42 ppb
0.35 ppb
0.21 ppb
0.3 ppb
CO
0.12 ppb
0.11 ppb
0.1 ppb
0.11 ppb
O3
31.95 ppb
34.18 ppb
33.37 ppb
23.65 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)18
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)24
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)33
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)14
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.13 μg/ft3
0.11 μg/ft3
0.11 μg/ft3
0.15 μg/ft3
PM25
0.09 μg/ft3
0.07 μg/ft3
0.07 μg/ft3
0.10 μg/ft3
NO2
2.96 ppb
2.84 ppb
6.3 ppb
16.88 ppb
SO2
0.25 ppb
0.28 ppb
0.32 ppb
0.53 ppb
CO
0.11 ppb
0.11 ppb
0.11 ppb
0.13 ppb
O3
17.11 ppb
30.07 ppb
28.53 ppb
10.07 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)18
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)25
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)38
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)34
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.19 μg/ft3
0.20 μg/ft3
0.19 μg/ft3
0.15 μg/ft3
PM25
0.13 μg/ft3
0.13 μg/ft3
0.11 μg/ft3
0.09 μg/ft3
NO2
7.09 ppb
2.83 ppb
2.25 ppb
2.35 ppb
SO2
0.24 ppb
0.23 ppb
0.63 ppb
0.34 ppb
CO
0.12 ppb
0.12 ppb
0.1 ppb
0.11 ppb
O3
11.51 ppb
30.85 ppb
39.37 ppb
33.28 ppb

Our site uses cookies to enhance the user experience. Find out more on how we use cookies.