ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Lenchwe Le Tau, อำเภอกว๋องเต็ง, บอตสวานา
กปปง, เขตตะวันออกเฉียงใต้, บอตสวานา
Bokaa, อำเภอกกระเทิง, บอตสวานา
สถานที่ใกล้เคียง
Seretse Khama International Airport, บอตสวานา
Sir Seretse Khama Airport, บอตสวานา
Molepolole Airport, บอตสวานา
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน Lenchwe Le Tau Lenchwe Le Tau, อำเภอกว๋องเต็ง, บอตสวานา

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

สารมลพิษใน Lenchwe Le Tau, บอตสวานา

PM10
0.16 μg/ft3
PM25
0.10 μg/ft3
NO2
0.38 ppb
SO2
0.19 ppb
CO
0.13 ppb
O3
มลพิษหลัก
32.81 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน Lenchwe Le Tau, บอตสวานา

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน Lenchwe Le Tau, บอตสวานา

จ. 4 ธันวาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
19
26
30
38
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.18 μg/ft3
0.21 μg/ft3
0.34 μg/ft3
0.40 μg/ft3
PM25
0.11 μg/ft3
0.14 μg/ft3
0.21 μg/ft3
0.26 μg/ft3
NO2
0.5 ppb
0.08 ppb
0.21 ppb
0.42 ppb
SO2
0.18 ppb
0.1 ppb
0.15 ppb
0.12 ppb
CO
0.09 ppb
0.09 ppb
0.09 ppb
0.1 ppb
O3
18.64 ppb
29.71 ppb
34.77 ppb
29.72 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
32
30
31
28
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.30 μg/ft3
0.29 μg/ft3
0.28 μg/ft3
0.33 μg/ft3
PM25
0.19 μg/ft3
0.19 μg/ft3
0.18 μg/ft3
0.21 μg/ft3
NO2
0.23 ppb
0.08 ppb
0.19 ppb
0.61 ppb
SO2
0.12 ppb
0.06 ppb
0.06 ppb
0.08 ppb
CO
0.08 ppb
0.08 ppb
0.08 ppb
0.1 ppb
O3
24.35 ppb
34.09 ppb
32.57 ppb
24.94 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
32
30
36
0
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
-
ไม่มีข้อมูล

วัชพืช

0
0
0
-
ไม่มีข้อมูล

หญ้า

0
0
0
-
ไม่มีข้อมูล
PM10
0.35 μg/ft3
0.27 μg/ft3
0.29 μg/ft3
N/A
PM25
0.22 μg/ft3
0.17 μg/ft3
0.18 μg/ft3
N/A
NO2
0.92 ppb
0.13 ppb
0.25 ppb
N/A
SO2
0.12 ppb
0.13 ppb
0.14 ppb
N/A
CO
0.1 ppb
0.09 ppb
0.1 ppb
N/A
O3
18.85 ppb
35.17 ppb
36.79 ppb
N/A