ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
ดาร์ปาส, ภาคลอริ, อาร์เมเนีย
เลิศนภัส, ภาคลอริ, อาร์เมเนีย
บาซัม, ภาคลอริ, อาร์เมเนีย
สถานที่ใกล้เคียง
Jrtavonts', อาร์เมเนีย
Ark'anver, อาร์เมเนีย
Tstsmbasar, อาร์เมเนีย
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

สภาพอากาศใน ดาร์ปาส, อาร์เมเนีย

29°
หมอกบาง
รู้สึกเหมือน 29°
·
High40°Low28°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

คุณภาพอากาศ

รายละเอียดแบบเต็ม
0
26
500
คุณภาพอากาศ:ดี

ดัชนีละอองเกสร

รายละเอียดแบบเต็ม
ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345