חפש מיקום

איכות האוויר ב-טרבוג'נה, אנדלוסיה, ספרד

מזהמים ב-טרבוג'נה, ספרד

PM10
PM10
6.12 μg/m3
PM25
PM25
3.62 μg/m3
NO2
[object Object]
0.37 ppb
SO2
[object Object]
N/A
CO
CO
0.18 ppb
O3
המזהם העיקרי
[object Object]
73.87 ppb
סיכון נמוךסיכון גבוה

מדד כמות האבקה ב-טרבוג'נה, ספרד

עץ
0/5
tree
012345
עשב
1/5
weed
012345
דשא
5/5
grass
012345

תחזית איכות האוויר ב-טרבוג'נה, ספרד

Wed, August 4
בוקרצהרייםערבלילה
Next day
Next day
מדד איכות האוויר
מדד איכות האוויר36
מדד איכות האוויר32
מדד איכות האוויר31
מדד איכות האוויר33
Next day
Pollen

עץ

TREE_POLLEN0
TREE_POLLEN0
TREE_POLLEN0
TREE_POLLEN0

עשב

WEED_POLLEN1
WEED_POLLEN0
WEED_POLLEN0
WEED_POLLEN1

דשא

GRASS_POLLEN1
GRASS_POLLEN1
GRASS_POLLEN1
GRASS_POLLEN1
Next day
PM10
PM10
8.14 μg/m3
PM10
7.56 μg/m3
PM10
7.37 μg/m3
PM10
8.11 μg/m3
PM25
PM25
4.84 μg/m3
PM25
4.7 μg/m3
PM25
4.68 μg/m3
PM25
5.22 μg/m3
NO2
[object Object]
1.8 ppb
[object Object]
3.49 ppb
[object Object]
0.85 ppb
[object Object]
1.59 ppb
SO2
[object Object]
0.81 ppb
[object Object]
0.96 ppb
[object Object]
0.63 ppb
[object Object]
0.75 ppb
CO
CO
0.08 ppb
CO
0.09 ppb
CO
0.12 ppb
CO
0.12 ppb
O3
[object Object]
37.69 ppb
[object Object]
31.65 ppb
[object Object]
34.55 ppb
[object Object]
38.81 ppb
מדד איכות האוויר
מדד איכות האוויר31
מדד איכות האוויר33
מדד איכות האוויר42
מדד איכות האוויר39
Pollen

עץ

TREE_POLLEN0
TREE_POLLEN0
TREE_POLLEN0
TREE_POLLEN0

עשב

WEED_POLLEN0
WEED_POLLEN1
WEED_POLLEN1
WEED_POLLEN1

דשא

GRASS_POLLEN1
GRASS_POLLEN1
GRASS_POLLEN2
GRASS_POLLEN1
PM10
PM10
7.37 μg/m3
PM10
8.11 μg/m3
PM10
12.48 μg/m3
PM10
15.83 μg/m3
PM25
PM25
4.68 μg/m3
PM25
5.22 μg/m3
PM25
7.08 μg/m3
PM25
8.87 μg/m3
NO2
[object Object]
0.85 ppb
[object Object]
1.59 ppb
[object Object]
1.36 ppb
[object Object]
3.85 ppb
SO2
[object Object]
0.63 ppb
[object Object]
0.75 ppb
[object Object]
0.78 ppb
[object Object]
1.06 ppb
CO
CO
0.12 ppb
CO
0.12 ppb
CO
0.12 ppb
CO
0.12 ppb
O3
[object Object]
34.55 ppb
[object Object]
38.81 ppb
[object Object]
47.42 ppb
[object Object]
37.08 ppb
מדד איכות האוויר
מדד איכות האוויר49
מדד איכות האוויר35
מדד איכות האוויר43
מדד איכות האוויר39
Pollen

עץ

TREE_POLLEN0
TREE_POLLEN0
TREE_POLLEN0
TREE_POLLEN0

עשב

WEED_POLLEN0
WEED_POLLEN0
WEED_POLLEN1
WEED_POLLEN1

דשא

GRASS_POLLEN1
GRASS_POLLEN1
GRASS_POLLEN1
GRASS_POLLEN1
PM10
PM10
20.43 μg/m3
PM10
13.7 μg/m3
PM10
13.56 μg/m3
PM10
14.61 μg/m3
PM25
PM25
11.75 μg/m3
PM25
8.23 μg/m3
PM25
7.74 μg/m3
PM25
8.14 μg/m3
NO2
[object Object]
2.03 ppb
[object Object]
1.38 ppb
[object Object]
1.39 ppb
[object Object]
3.01 ppb
SO2
[object Object]
1.32 ppb
[object Object]
0.88 ppb
[object Object]
0.77 ppb
[object Object]
0.9 ppb
CO
CO
0.12 ppb
CO
0.13 ppb
CO
0.12 ppb
CO
0.12 ppb
O3
[object Object]
31.48 ppb
[object Object]
41.86 ppb
[object Object]
46.33 ppb
[object Object]
38.33 ppb
מדד איכות האוויר
מדד איכות האוויר33
מדד איכות האוויר31
מדד איכות האוויר37
מדד איכות האוויר37
Pollen

עץ

TREE_POLLEN0
TREE_POLLEN0
TREE_POLLEN0
TREE_POLLEN0

עשב

WEED_POLLEN0
WEED_POLLEN1
WEED_POLLEN1
WEED_POLLEN1

דשא

GRASS_POLLEN0
GRASS_POLLEN1
GRASS_POLLEN2
GRASS_POLLEN1
PM10
PM10
6.49 μg/m3
PM10
5.58 μg/m3
PM10
8.7 μg/m3
PM10
10.56 μg/m3
PM25
PM25
3.92 μg/m3
PM25
3.5 μg/m3
PM25
5.15 μg/m3
PM25
5.99 μg/m3
NO2
[object Object]
1.08 ppb
[object Object]
1.42 ppb
[object Object]
1.03 ppb
[object Object]
1.84 ppb
SO2
[object Object]
0.67 ppb
[object Object]
0.62 ppb
[object Object]
0.41 ppb
[object Object]
0.47 ppb
CO
CO
0.11 ppb
CO
0.11 ppb
CO
0.12 ppb
CO
0.12 ppb
O3
[object Object]
33.86 ppb
[object Object]
35.03 ppb
[object Object]
40.39 ppb
[object Object]
38.96 ppb
מדד איכות האוויר
מדד איכות האוויר0
מדד איכות האוויר0
מדד איכות האוויר0
מדד איכות האוויר0
Pollen

עץ

TREE_POLLEN0
TREE_POLLEN0
TREE_POLLEN0
TREE_POLLEN0

עשב

WEED_POLLEN0
WEED_POLLEN1
WEED_POLLEN0
WEED_POLLEN0

דשא

GRASS_POLLEN0
GRASS_POLLEN1
GRASS_POLLEN0
GRASS_POLLEN0
PM10
PM10
N/A
PM10
N/A
PM10
N/A
PM10
N/A
PM25
PM25
N/A
PM25
N/A
PM25
N/A
PM25
N/A
NO2
[object Object]
N/A
[object Object]
N/A
[object Object]
N/A
[object Object]
N/A
SO2
[object Object]
N/A
[object Object]
N/A
[object Object]
N/A
[object Object]
N/A
CO
CO
N/A
CO
N/A
CO
N/A
CO
N/A
O3
[object Object]
N/A
[object Object]
N/A
[object Object]
N/A
[object Object]
N/A