Χρησιμοποίηση της τρέχουσας τοποθεσίας μου

Compare Locations

What’s the weather at your travel destination? Plan for your trip by comparing weather trends at up to 3 locations. You can see how conditions like temperature, rain, and snow vary over time.

Σεριά
Θερμοκρ
Βροχή
Χιόνι

Yearly weather statistic

Σεριά
🥵Hottest day
Μάιος 27η, 31.0°C (87.8°F)
🥶Coldest day
Ιανουάριος 31η, 24.2°C (75.6°F)
💦Wettest months
Δεκέμβριος, Νοέμβριος
Snowy months
-
Annual rainfall
2627mm (103")
Annual snowfall
0mm (0")