Κοντινές τοποθεσίες 
Γκαζέλλα, Ανατολική Νέα Βρετανία, Παπούα Νέα Γουινέα
Ραμπούλ, Ανατολική Νέα Βρετανία, Παπούα Νέα Γουινέα
Κοκόπο, Ανατολική Νέα Βρετανία, Παπούα Νέα Γουινέα
Κοντινά μέρη
Gazelle Peninsula, Παπούα Νέα Γουινέα
Mount Sinewit, Παπούα Νέα Γουινέα
Pondo Harbour, Παπούα Νέα Γουινέα

Ραντάρ Καιρού σε Γκαζέλλα, Ανατολική Νέα Βρετανία, Παπούα Νέα Γουινέα

Δείτε ολόκληρη τη χώρα στο Radar
The Tomorrow.io Platform
To view the map, please use a browser that supports WebGL.